Lekarz specjalista

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane w poradniach specjalistycznych lub w innych komórkach organizacyjnych lecznictwa ambulatoryjnego (w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia, także w domu chorego) przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych.

 

Świadczenia specjalistyczne realizowane są w ramach:

 • porady kompleksowej,
 • porady zabiegowej,
 • porady specjalistycznej.

Obejmują one między innymi:

 • badanie lekarskie;
 • udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych;
 • ordynowanie koniecznych leków;
 • zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi;
 • kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;
 • orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w Ustawie;
 • niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
 • wykonywanie badań profi laktycznych;

Pacjenci przyjmowani są do poradni specjalistycznych na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ.

Lekarz specjalista

1. Przeprowadza badanie lekarskie

 
Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną przeprowadza badanie pacjenta, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania.

2. Orzeka o stanie zdrowia

 
W zakresie określonym w Ustawie lekarz specjalista orzeka o stanie zdrowia pacjenta.

3.kieruje na badania

O potrzebie skierowania na badanie decyduje lekarz. Lekarz specjalista może kierować na wszystkie badania diagnostyczne niezbędne do rozpoznania choroby, postawienia diagnozy i prowadzenia terapii.
Badania diagnostyczne, na które kieruje lekarz specjalista, wykonywane są na podstawie skierowania w miejscu wskazanym przez lekarza.

Na badania takie jak rezonans czy tomografia (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – ASDK), również kieruje lekarz z poradni specjalistycznej. Pacjent może je jednak wykonać w wybranej przez siebie pracowni, laboratorium czy zakładzie diagnostycznym.

4. Kieruje na badania kontrolne

 
Jeżeli pacjent objęty stałą opieką specjalistyczną wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie wystawia lekarz z poradni specjalistycznej. Świadczeniodawca pokrywa także koszty wykonania zleconych badań.

Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania.

5. Kieruje do innego specjalisty

 
Lekarz specjalista może skierować pacjenta do innego lekarza specjalisty. O taką konsultację może wystąpić do lekarza prowadzącego także sam pacjent. Jeżeli pacjent jest kierowany z jednej poradni specjalistycznej do innej, wraz ze skierowaniem powinny zostać przekazane wszystkie dostępne wyniki badań.

6. Kieruje do szpitala


Jeżeli pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz z poradni specjalistycznej wystawia skierowanie do szpitala. Dołącza do niego wyniki badań diagnostycznych umożliwiające  potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

7. Informuje lekarza POZ


Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący pacjenta w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz specjalista wystawia pacjentowi zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może wystawiać recepty przez okres wskazany w zaświadczeniu od lekarza specjalisty.

a także

 • kieruje na rehabilitację;
 • kieruje na leczenie uzdrowiskowe;
 • prowadzi niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;
 • wykonuje badania profilaktyczne.

Protetyka

ZOBACZ WIĘCEJ

Stomatologia dziecięca

ZOBACZ WIĘCEJ

Stomatologia estetyczna

ZOBACZ WIĘCEJ

Leczenie kanałowe

ZOBACZ WIĘCEJ

Godziny otwarcia naszej przychodni:

Poniedziałek, Wtorek, Piątek : 8:00-18:00

Środa, Czwartek : 8:00-20:00

chirurg stomatolog wodzisław śląski

Wodzisław Śląski,
ul. Wolności 80

NIP: 647-161-69-33
Regon 276221098

 

Telefony stacjonarne :

(32) 456 39 93

(32) 456 36 63
Telefon komórkowy   :

TU1LEKARZ (881 535 279)
Telefon komórkowy stomatologia :

796 843 051

e-mail: kontakt@plutowie.pl

Projektowanie stron www Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij